Ansøgning

Ansøgning om støtte

Hjælp til at ansøge om støtte jf. serviceloven
Jeg har med min erfaring som socialrådgiver i en børne-, unge- og familieafdeling et bredt overblik over kommunens støttemuligheder efter serviceloven (SEL).

Jeg kan bl.a. hjælpe dig med at søge om:

» kontaktpersonsstøtte jf. SEL §§ 11, 52, 76 og 85
» tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42
» merudgifter jf. SEL § 41
» afløsning og aflastning jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 5 og § 84
» psykologsamtaler jf. SEL § 11, 52, § 76
» økonomisk tilskud til efterskole jf. SEL § 52 a
» Hjælp til rengøring og praktiske opgaver i hjemmet jf. SEL § 84
» Anbringelse af barnet/den unge udenfor hjemmet

🔖 Hvordan og hvorfor kan jeg hjælpe dig?
Jeg tilbyder hjælp ved at udarbejde en saglig og velbeskrevet ansøgning med afsæt i dit liv og dit behov for støtte. En god ansøgning kræver at vi har en dialog om din situation og at jeg i de fleste tilfælde skal være i besiddelse af din sags akter. 

Min erfaring som socialrådgiver i en kommune har givet mig et bredt kendskab til servicelovens forskellige former for støtte. Støttemulighederne er mange og personkredsen samt tildelingskriterierne for at blive bevilget støtte, afhænger af den individuelle og konkrete sag. Kommunen lægger altså vægt på forskellige ting alt efter hvilken form for støtte der søges om og efter hvilken situation du og din familie befinder dig i.

Kontaktpersonsstøtte

Man kan søge om kontaktpersonsstøtte jf. flere paragraffer i serviceloven. Jeg vil her skitsere hvilke:

Servicelovens § 11
Man kan søge sin kommune om at få en kontaktperson som en forebyggende indsats jf. servicelovens § 11. Kommunen skal ikke træffe afgørelse om støtte jf. § 11, hvorfor der ej heller er klageadgang.

Servicelovens § 52
Hvis kommunen har udarbejdet en børnefaglig undersøgelse jf. servicelovens § 50, giver det mulighed for støtte jf. servicelovens § 52. Herunder er der bl.a. mulighed for at få en kontaktperson. Du kan søge om at få sådan en. Kommunen skal behandle ansøgning ved at træffe afgørelse om bevilling af støtte eller ved at træffe afgørelse om afslag på støtte.

Servicelovens $ 76
vedr. efterværn