Hvem er jeg
Jeg hedder og er 27 år gammel og bor i Roskilde. Jeg er uddannet socialrådgiver og er aktuelt ved at læse en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i jura (cand.soc. i jura) ved Københavns Universitet. Jeg har uddannet mig som socialrådgiver, da jeg brænder for at hjælpe andre mennesker. 

Jeg tror på, at alle kan udvikle sig. Det vigtigste og mest essentielle er, at man tør at bede om hjælp og at man er villig til at tage i mod hjælp. Er man dette, er jeg sikker på at en forandring er mulig.

Erfaring
Jeg har erfaring som myndighedssagsbehandler indenfor hele det specialiserede børneområde. Det vil sige, at jeg har arbejdet med børnesager (0-17 år), ungesager (efterværn, 18-23 år) og familiesager. Jeg har bred erfaring fra hele børne- og familieområdet, da jeg både har arbejdet med de forebyggende samt længerevarende indsatser. Det vil sige, at jeg har været med til at iværksætte indsatser jf. serviceloven, som f.eks. kunne være: kontaktpersonsstøtte, familiebehandling, psykologsamtaler, anbringelse uden for hjemmet, bevilling af økonomisk støtte til efterskoleophold, selvskadeforløb, skilsmissesamtaler, ADHD og autisme kurser og børne- og ungegrupper.

Derudover har jeg erfaring fra samarbejdet med skoler, børnehaver, sundhedsplejerske, UU-vejleder, SSP-konsulenter, PPR-psykologer, politiet, Familieretshuset, Ankestyrelsen, sygehuse, kontaktpersoner, familiebehandlerne, psykoterapeuter, opholdssteder, krisecentre, forsorgshjem m.v.

Kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura
Jeg ønsker at højne mine juridiske kompetencer, hvorfor jeg har valgt at læse jura. Jeg er sikker på, at dette gør mig klogere og til en endnu dygtigere socialrådgiver som bliver mere skarp på alt det juridiske som er ekstrem vigtigt for en ordentlig sagsbehandling, som sikrer overholdelse af borgerens retssikkerhed.

Privat socialrådgiver
Jeg har valgt at blive privat socialrådgiver, da jeg ønsker at udnytte mit potentiale fuldt ud. Jeg er sikker på at jeg kan hjælpe endnu flere mennesker ved at være privat socialrådgiver. 

 

Recent Projects

A short description that introduces visitors to your portfolio