Betingelser og vilkår

Følgende betingelser og vilkår gælder for alle klienter som privatsocialraadgiver.dk samarbejder med. 

1. Virksomhedsoplysninger

Her beskrives virksomheden med alle nødvendige oplysninger såsom navn, adresse og CVR-nummer.

2. Priser og betalingsbetingelser

Du kan læse mere om priser under Priser & FAQ.

Betaling kan foretages enten via MobilePay eller bankoverførsel. Når vi har bekræftet vores samarbejde, vil du modtage en faktura med en betalingsfrist på 8 dage fra fakturadato.

Fakturaen vil blive udstedt samtidig med vores aftale om at indgå i et samarbejde. Det er afgørende, at betaling af fakturaen finder sted før jeg påbegynder arbejdet med din sag. Med andre ord, betalingen skal altid ske forud.

I særlige tilfælde, hvor vi har aftalt et specifikt og individuelt tilpasset forløb, kan det være vanskeligt at forudse, hvor mange timer af min hjælp du vil få brug for i starten af samarbejdet. I sådanne tilfælde kan vi aftale, at fakturaen bliver udstedt, efter at jeg har leveret et stykke arbejde til dig. Skulle der opstå problemer med betalingen, er det dit ansvar at kontakte mig omgående for at sikre, at fakturaen betales rettidigt. Manglende betaling vil udløse rykkerskrivelser med rykkergebyr i henhold til det angivne på fakturaen. Hvis der ikke reageres på rykkerskrivelserne, forbeholder jeg mig retten til at sende din sag til inkasso uden yderligere varsel.

3. Levering

Som angivet i punkt 2 (priser og betalingsbetingelser), vil mine ydelser normalt blive leveret, når klienten har betalt for dem. I særlige tilfælde kan vi aftale anderledes, men dette vil tydeligt fremgå af den faktura, der sendes i forbindelse med indgåelsen af denne aftale.

Levering af ydelser vil ske så hurtigt som muligt. Det er dog vanskeligt at garantere præcis leveringstidspunkt, da det afhænger af den specifikke sag.

Forsinkelser i levering af ydelser kan forekomme på grund af sygdom, ferie eller ekstraordinær arbejdsbyrde.

Hvis der på det tidspunkt, hvor vi indleder samarbejdet, ikke kan gives en præcis dato for forventet levering af min arbejdsindsats, vil en mere konkret dato blive oplyst senere i vores samarbejde, så snart jeg har mulighed for at give en kvalificeret vurdering heraf. Denne information vil også fremgå af den indledende faktura, der sendes til dig.

4. Ansvar

Ansvarsfraskrivelse vedrørende lovbestemmelser: Jeg påtager mig intet ansvar for tab, der direkte eller indirekte skyldes brugen af hjemmesiden eller henvisninger til lovbestemmelser. Da love kan ændre sig regelmæssigt, opfordres du til altid at læse den gældende lovbestemmelse for at sikre dig, at du er bekendt med den aktuelle lovgivning.

Begrænsning af samarbejde: Jeg tilbyder kun hjælp og indgår kun i samarbejde med klienter, når jeg i den indledende dialog vurderer, at jeg kan bidrage positivt til sagen.

Garantifri hjælp: Jeg kan ikke garantere, at min hjælp vil opnå den ønskede virkning eller effekt. For eksempel kan jeg ikke garantere specifikke resultater eller adfærdsændringer i forbindelse med samtaleforløb eller kontaktpersonsforløb. Endvidere kan jeg ikke garantere et bestemt udfald i sager, hvor jeg har bistået med afgørelser eller klageskrivelser, da det alene er kommunen, der har kompetence til at træffe afgørelser i disse sager.

5. Returnering

Når du har indgået en aftale og betalt den fremsendte faktura, anses aftalen som bindende, og derfor er det ikke muligt at returnere købte ydelser. Vær opmærksom på, at der ikke er nogen returret på mine ydelser, når aftalen er indgået og fakturaen er betalt. Det er vigtigt at overveje din beslutning omhyggeligt, da der ikke vil være mulighed for at annullere eller returnere ydelsen efterfølgende. Jeg står naturligvis til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål, du måtte have, før du træffer beslutningen om at indgå aftalen og betale fakturaen.

6. Databehandling

Alle data, som jeg modtager i forbindelse med vores samarbejde, bliver behandlet fortroligt, og jeg er bundet af tavshedspligt både under og efter samarbejdet. Din tillid og beskyttelse af dine personlige oplysninger er af største betydning for mig.

Jeg opfordrer dig til at læse mere om hjemmesidens brug af cookies og min detaljerede privatlivspolitik HER.

Skulle du have nogen spørgsmål eller bekymringer angående databeskyttelse eller fortrolighed, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg vil gerne sikre, at du føler dig tryg og informeret om behandlingen af dine personlige oplysninger under vores samarbejde.

7. Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage vedrørende vores samarbejde. Hvis du ønsker at klage, bedes du venligst sende klagen til mig direkte. Din feedback er vigtig for mig, og jeg vil gøre mit bedste for at løse eventuelle problemer og forbedre vores samarbejde i fremtiden.

Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at kontakte mig direkte med klagen, har du følgende alternative muligheder:

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos mig kan indgives til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive min mailadresse.

8. Kontakt/korrespondance

husk sikker mail

Virksomheden skal oplyse om, hvordan kunder eller brugere kan kontakte virksomheden, hvis de har spørgsmål, klager eller kommentarer.

9. Ændringer

Jeg stræber altid efter at levere den bedste service og støtte i vores samarbejde. Hvis der opstår ændringer i omfanget af opgaven, vil jeg kontakte dig personligt og grundigt forklare årsagerne bag revideringen. Din tilfredshed er af største betydning, og jeg vil altid stræbe efter at finde den bedste løsning for dig og din sag. Jeg håber, at vi sammen kan finde en tilfredsstillende løsning, hvis omfanget af den opgave, du oprindeligt har købt mig til, ændrer sig.

Det kan forekomme, at en sag viser sig at være mere kompleks end først vurderet og dermed kræver mere tid end forventet. I sådanne tilfælde forbeholder jeg mig retten til at revidere en allerede godkendt og betalt aftale.

Hvis du ikke ønsker at acceptere den reviderede aftale, har både du og jeg ret til at opsige aftalen uden varsel. Uanset hvem der opsiger aftalen, vil du kun blive faktureret for den faktiske tid, som jeg har brugt på din sag. Hvis jeg har brugt mindre tid, end hvad du oprindeligt har betalt for, vil eventuelle overskydende penge blive tilbageført til dig.

Jeg lægger stor vægt på at opretholde gennemsigtighed og professionel kommunikation i vores samarbejde. Jeg vil altid være til rådighed for at besvare dine spørgsmål og finde en tilfredsstillende løsning for dig.

10. Lov og værneting

Min rådgivning, ydelser samt nærværende betingelser og vilkår er underlagt dansk lov.

Eventuelle tvister kan indbringes for Københavns Byret.