Mangler..

Hjælp til en god ansøgning

Ansøgning om støtte

Hvordan og hvorfor kan jeg hjælpe dig?

Jeg tilbyder hjælp ved at udarbejde en saglig og velbeskrevet ansøgning med afsæt i dit liv og dit behov for støtte. En god ansøgning kræver at vi har en dialog om din situation og at jeg i de fleste tilfælde skal være i besiddelse af din sags akter. 

Hjælp til at ansøge om støtte jf. serviceloven
Jeg har med min erfaring som socialrådgiver i en børne-, unge- og familieafdeling et bredt overblik over kommunens støttemuligheder efter serviceloven (SEL).

Jeg kan bl.a. hjælpe dig med at søge om:

» kontaktpersonsstøtte jf. SEL §§ 11, 52, 76 og 85
» tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42
» merudgifter jf. SEL § 41
» afløsning og aflastning jf. SEL § 52, stk. 3, nr. 5 og § 84
» psykologsamtaler jf. SEL § 11, 52, § 76
» økonomisk tilskud til efterskole jf. SEL § 52 a
» Hjælp til rengøring og praktiske opgaver i hjemmet jf. SEL § 84
» Anbringelse af barnet/den unge udenfor hjemmet

writing pad, hand, pen-3202747.jpg

Overblik over dit behov for støtte

Det er helt naturligt hvis du ikke ved hvilken form for støtte du kan eller bør søge. Jeg er som din private socialrådgiver klar til at rådgive og vejlede dig i hvad du skal gøre. Kontakt mig for en uforpligtende dialog herom.

Hans Hansen
Selvstændig og privat socialrådgiver

Hvad koster det?

Pris for hjælp til ansøgning
Det afhænger altid af den konkrete klients situation samt hvad der skal søges om. Når du kontakter mig vil jeg ud fra din situation kunne give dig en pris på vores samarbejde. Jeg har lavet pakkeløsninger, som passer til de fleste klienters behov.

OBS. Du skal være opmærksom på, at jeg ikke kan garantere, at en ansøgning har den ønskede effekt, da det alene er op til kommunen (og Ankestyrelsen) at vurdere dette. Det er kommunen som har kompetencen til både at bevilge og give afslag om støtte.