Kontaktperson

Jeg tilbyder (i begrænset omfang) fysisk kontaktpersonsstøtte for hele jeres familie eller jeres barn.

Kontaktpersonsstøtte

Mit primære arbejde og størstedelen af mine ydelser leveres online. 

I særlige tilfælde, hvor der vurderes at være behov for og mulighed for et fysisk samtaleforløb i form af kontaktpersonsstøtte, tilbyder jeg dette. Kontaktpersonsstøtte kan omfatte forskellige ting, og forløbet vil altid blive skræddersyet efter jeres behov og primært fungere på fysisk basis. 

Forudsætninger for fysisk kontaktpersonsstøtte er, at du/I bor inden for en maksimal afstand på 1 time fra København.

Hvis du/i I ønsker at ansøge kommunen om at have mig som kontaktperson for jeres familie, er I velkomne til at gøre dette. Det er dog vigtigt at bemærke, at det er kommunen, der har beføjelsen til at vælge, hvem der skal levere støtten, og der ikke kan klages over denne beslutning, da det vedrører faktisk forvaltningsvirksomhed.

Til kommuner
Derudover tilbyder jeg min ekspertise til kommuner, der ønsker at vælge mig som leverandør af kontaktpersons- og familiebehandlingsstøtte. Ved sådan et samarbejde indgås kontrakt mellem privatsocialraadgiver.dk og den relevante kommune.

mental, counseling, brain-7018783.jpg

En særlig ydelse

For at kunne hjælpe så mange af jer som muligt er det nødvendigt, at jeg på nuværende tidspunkt begrænser antallet af klienter, der tilbydes denne form for støtte. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt kontaktpersonsstøtte vil være passende for dig og din familie, så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg er mere end villig til at besvare dine spørgsmål og give yderligere vejledning.

Joakim Kronborg
Selvstændig og privat socialrådgiver

Hvad koster det?

Pris for kontaktpersonsstøtte

Kontaktpersonsstøtte tilbydes til en fast timepris på 500 kr., inklusive moms og eksklusive kørselsomkostninger. Hvis vi indgår et potentiel samarbejde, hvor jeg er ansvarlig for at levere denne støtte, vil vi i fællesskab fastlægge det nødvendige antal timer pr. uge eller måned, der passer bedst til dine behov.

Det er vigtigt at bemærke, at kontaktpersonsstøtten er prissat lavere end min rådgivning, da den primært fokuserer på 1-1 støtte og lavpraktiske pædagogiske opgaver, hvilket gør det mere praktisk og omkostningseffektivt for dig. Læs mere om mine priser HER.