Om mig

Få information om mig, Joakim Kronborg, som selvstændigt driver privatsocialraadgiver.dk

Kort om mig

Mit navn er Joakim Kronborg, og jeg er 28 år og  bosat i København. Jeg er i øjeblikket i gang med en samfundsvidenskabelig kandidatgrad i jura (cand.soc. i jura) ved Københavns Universitet. Udover mine studier arbejder jeg deltid som socialrådgiver i Holbæk Kommune, hvor jeg beskæftiger mig med sager inden for børne-, unge- og familieområdet. Det betyder også, at jeg desværre ikke kan hjælpe klienter som er bosat i Holbæk kommune.

Hvorfor socialrådgiver?

Det kan beskrives meget kort: for at hjælpe andre mennesker med at få et bedre liv.

Jeg har arbejdet med børne-, unge- og familiesager i mere end 5 år og har derfor opnået en bred og dybtgående viden inden for området.

Hvorfor læse cand.soc. i jura?

For at styrke mine juridiske kompetencer og for at hjælpe med at din retssikkerhed overholdes.

image0 (4) (1)
Socialrådgiver og stud.cand.soc. i jura

Joakim Kronborg

Erfaring med samarbejde

Jeg har betydelig erfaring med at samarbejde med forskellige aktører, herunder, skoler, PPR, SSP, kontaktpersoner, familiebehandlere, UU-vejledere, anbringelsessteder, krisecentre, psykiatrien, politiet og mange andre forskellige private leverandører på det specialiserede børneområde.

Fordele ved denne erfaring

Dette omfattende samarbejde har givet mig en solid indsigt i de forskellige kompetenceområder og ekspertiser hos disse fagpersoner. Jeg er derfor i stand til at navigere i det komplekse netværk af ressourcer og vejlede dig og din familie om, hvem der bedst kan hjælpe med de specifikke udfordringer, I står over for.